باید برای مدیریت‌های انقلاب اسلامی در گام دوم نیرو تربیت کرد
اردیبهشت, 1398 بدون نظر اخبار
مدیرمسئول روزنامه جوان عبد الله گنجی گفت: مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکته گام دوم انقلاب بی‌تجربگی و الهام نگرفتن در طول این ۴۰ سال بوده که منجر به پیش بردن انقلاب با جوشش انقلابی در کنار نظم سیاسی و اجتماعی و دستیابی به قله‌ها شد. به گزارش دبیرخانه گام دوم از قزوین، عبدالله گنجی در نشست رسانه
ادامه مطلب